1.Терміни і визначення

1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають подальші значення і є її складовою невід’ємною частиною:

Продавець – інтернет магазин домашнього декору Simple Home Store за адресою https://simplehomestore.com/.

В рамках цього договору, поняття Інтернет-магазин і Магазин, Сайт, а так само інтернет адреса https://simplehomestore.com/ і похідні від Simple Home Store є рівносильними і трактуються автентично, по контексту оферти.

Покупець – будь-яка фізична особа, яка акцептувала публічну оферту на умовах справжньої оферти.

Товар – об’єкт угоди сторін, перелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині.

Правила продажу

Правила продажу товарів в інтернет-магазині «Simple Home Store» опубліковані в розділі «Оплата і доставка».

Контент – включає в себе текст, фотографії, аудіо-, відеоматеріали, інформацію про місцезнаходження і будь-які інші види інформації або комунікації.

2. Загальні положення

2.1. Справжня публічна Оферта (надалі – Договір) є офіційною пропозицією Продавця на адресу будь-якої особи, що володіє дієздатністю і необхідним повноваженням укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару на умовах, визначених у цій оферті і містить всі істотні умови договору.

2.2. Відносини в сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та прийнятими відповідно до нього іншими законами та правовими актами України.

2.3. Незнання умов Договору не звільняє Покупця від обов’язку дотримання цих умов. Покупець зобов’язується стежити за актуальною версією Договору, а також редакцією Договору в момент використання Сайту і його елементів.

2.4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час змінювати структуру сайту, додавати, змінювати і / або видаляти будь-які елементи і контент сайту, в тому числі той, який доданий, змінений і / або видалений Покупцем. Інформація, яка відображається на Сайті, є динамічною: може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.

2.5. Адміністрація Сайту докладає всіх зусиль для забезпечення належної роботи Сайту. Одночасно з цим Адміністрація не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Сайту, а також за недостатню якість і / або швидкість перегляду такого контенту, завантаження матеріалів Сайту.

2.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані електронним пристроям Покупця, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов’язаний з використанням Сайту.

2.7. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які прямі та / або непрямі збитки, втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду, завдану честі, діловій репутації в результаті використання Сайту або через відсутність можливості використовувати Сайт.

2.8. За винятком прав і обов’язків, прямо вказаних в тексті цих Умов, Адміністрація Сайту не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій, послуг і прав і прямо відмовляється від будь-яких гарантій, послуг і прав, які, на думку Користувача, йому виявляються або повинні бути надані.

3. Реєстрація на сайті

3.1. Оформити Замовлення в Інтернет-магазині можуть не тільки зареєстровані Покупці, при цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1 (один) раз, тобто може мати тільки один особистий кабінет.

3.2. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

3.3. Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.

3.4. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам.

3.5. Скористатись знижками Покупець може тільки через Особистий кабінет. Для цього необхідно робити замовлення після входу на сайт під своїм логіном. Знижки Покупця прив’язані до конкретного Особистого кабінету, тому що розраховуються на основі Типу покупця і покупок, зроблених через нього. У разі повторної реєстрації на сайті, історія покупок і знижки не переносяться з старого Особистого кабінету в новий. Статистика замовлень в новому Особистому кабінеті ведеться з нуля. Ви можете користуватися знижками тільки через той Особистий кабінет, в якому вони сформовані.

4. Предмет Договору і ціна Товару

4.1. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує товари на умовах цього Договору.

4.2. Право власності на Замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю і оплати останнім повної вартості Товару. Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.

4.3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: Simple Home Store

4.4. Ціна товару вказується в гривнях.

4.5. Остаточна Ціна Товару визначається послідовною дією на Ціну Товару знижок за таким порядком:

• Знижка за типом покупця

• Додаткові Моментальні Знижки в залежності від кількості товарів в кошику

• Дисконтні знижки з кожної одиниці товару в залежності від кількості раніше куплених Покупцем товарів.

5. Момент укладання договору

5.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 435 та частиною 2 статті 437 Цивільного кодексу України).

5.2. Акцепт справжньої оферти (договору) – оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти.

5.3. Оформлення Покупцем замовлення на Товар проводиться шляхом вчинення дій вказаних в розділах «Оплата і доставка».

5.4. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і / або застережень.

5.5. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем смс-повідомлень про статус його замовлення і опитувань для поліпшення якості обслуговування Покупців. Покупець, який оформив замовлення в Інтернет-магазині Продавця (який оформив замовлення товару), розглядається як особа, яка вступила до продавця у відносини на умовах цього Договору.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Продавець зобов’язується:

6.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов’язання перед Покупцем відповідно до умов цього договору і чинного законодавства. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених в п.6 цього Договору.

6.1.2. Обробляти персональні дані Покупця і забезпечувати їх конфіденційність в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Змінювати цей Договір, Ціни на Товар та Тарифи на супутні послуги, способи і терміни оплати і доставки товару в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://simplehomestore.com/. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

6.2.2. Здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем. Відповідно до п. 4 ст. 16 закону «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти.

6.2.3. Без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов’язки по виконанню Договору третім особам.

6.2.4. Перед постачанням замовленого Клієнтом товару Продавець має право вимагати від Клієнта 100% передоплати замовленого товару. Продавець має право відмовити Клієнту в доставці товару за відсутності такої оплати.

6.2.5. Продавець має право не проводити доставку Товару Клієнту кур’єром за адресою, вказаною при оформленні Клієнтом замовлення і передати Товар в узгодженому з Клієнтом фірмовому пункті самовивозу.

6.2.6. Продавець має право провести обмеження одночасно доставляється Клієнту Товару.

6.2.7. Продавець має право встановити Покупцеві обмеження на резервування Товару (можливість відкласти товар в Кошику). Товар видаляється з Резерву в разі самостійного видалення його Покупцем або автоматичним видаленням з причини закінчення терміну Резерву.

6.2.8. Використовувати технологію “cookies”. “Cookies” не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

6.2.8.1. Адміністрація Сайту використовує сookies в наступних цілях:

• Уподобання, послуги. Контроль роботи Сайту в належному стані.

• Безпека. Запобігання незаконного використання даних і дотримання законних вимог. Наприклад, використання сookies дозволяє визначити, хто виконав вхід на Сайт.

• Повідомлення. Наприклад, використання Cookies дозволяє не показувати повідомлення про те, що Покупець пройшов процес авторизації, якщо Покупець вже його бачив.

• Реклама. Відображення реклами, яка відноситься до Покупця і його запитам.

• Аналітика. Допомагає проаналізувати Адміністрації Сайту, як відвідувачі використовують Сайт з метою його поліпшення та модернізації.

6.2.9. Отримувати інформацію про ІР – адресу відвідувача Сайту https://simplehomestore.com/. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача і не підлягає передачі третім особам.

6.2.10. Продавець має право направляти Покупцю повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail і sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо Частота розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку.

6.2.11. Продавець має право в односторонньому порядку скасувати Замовлення Покупця в разі порушення Покупцем цієї Оферти.

6.2.12. Продавець має право змінювати умови Акцій, розміщених на сайті інтернет-магазину https://simplehomestore.com/, в односторонньому порядку без згоди Покупця, шляхом розміщення таких змін на сайті інтернет-магазину https://simplehomestore.com/.

6.3. Покупець зобов’язується:

6.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товар, пропонованими Продавцем в інтернет-магазині.

6.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як покупця, і достатні для доставки Покупцеві сплаченого ним Товару.

6.3.3. Оплатити замовлений Товар і його доставку на умовах, описаних на сайті, що відповідають типу Покупця.

6.3.4. Дотримуватися Правил продажу.

6.4. Покупець має право:

6.4.1. Покупець має право відмовитися від отримання e-mail і sms-розсилок.

6.5. Покупцеві заборонено:

6.5.1. Опублікувати заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або до розв’язування воєнного конфлікту.

6.5.2. Прямі та непрямі образи кого-небудь, зокрема, політиків, чиновників, журналістів, користувачів ресурсу, в тому числі за національною, етнічною, расовою або релігійною приналежністю, а також шовіністичні висловлювання.

6.5.3. Нецензурні висловлювання, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру.

6.5.4. Реклама, комерційні повідомлення, за винятком випадків укладення відповідного договору з Адміністрацією Сайту.

6.5.5. Повідомлення, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики ресурсу.

6.5.6. Будь-які повідомлення та інші дії, які заборонені законодавством України.

6.5.7. Написання підроблених і / або наклепницьких відгуків.

6.5.8. Флуд (множинне повторення текстових заготовок), розміщення, відправка, або масова розсилка дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, спаму (в тому числі і пошукового), списків чужих адрес електронної пошти, схем «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM) , систем інтернет-заробітку та e-mail бізнесу і т.п.

6.5.10. Порушення прав Адміністрації і третіх осіб, включаючи будь-яке порушення конфіденційності, авторського права, торгової марки, патенту, ноу-хау, торгового секрету або будь-якого іншого права інтелектуальної власності.

6.5.11. Спроба увійти на веб-сайт не авторизованим способом, використовуючи злом, підбір паролів, підміну призначених для користувача облікових записів та інше.

6.5.12. Надання недостовірної інформації при створенні облікового запису.

6.5.13. Покупець зобов’язаний своєчасно проінформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до особистої сторінці Покупця третіми особами. Для інформування Покупець повинен звернутися в Службу підтримки за координатами, вказаними на Сайті.

7. Доставка товару

7.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється в терміни, узгоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником Продавця і умовах викладених на Сайті. Якщо покупець не отримує замовлення в узгоджений термін, продавець має право анулювати замовлення без додаткового інформування Клієнта. У разі якщо замовлення оплачено кошти повертаються покупцеві у встановлений законодавством термін.

8. Відкликання оферти

8.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснене Продавцем в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов’язань Продавця за тими самими укладеними договорами. Продавець зобов’язується розмістити повідомлення про відкликання оферти, в своєму інтернет-магазині, із зазначенням точного часу відкликання оферти, не менше ніж за 12 годин до факту настання події відкликання (припинення) дії оферти.

9. Форс-мажор

9.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини Непереборною Сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії російських або закордонних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю однієї із Сторін . Зміни чинного законодавства або нормативних актів, прямо або побічно впливають на будь-яку із Сторін, не розглядаються як Форс-мажор, однак, в разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій Стороні виконати будь-які з її зобов’язань за цим Договором, сторони зобов’язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

10.2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені в інтернет-магазині мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Направляючи Адміністрації Сайту будь-які ідеї, пропозиції, документи або відгуки, Покупець погоджується з тим, що ці матеріали не містять ніякої конфіденційної інформації або особистої інформації третіх осіб, і адміністрація не несе ніякої відповідальності щодо конфіденційності, явною або умовної при зворотного зв’язку.

11. Інші умови

11.2. Всі суперечки, пов’язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим договором сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.

11.3. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Компанія використовує електронний документообіг відповідно до чинного законодавства України.